Välkomna till Svenska Intresseföreningen för Luftlaboratorier – SIL

Vi är en intresseförening för av SWEDAC ackrediterade mätlaboratorier inom luftvårdsområdet och startade 1990.

Verksamheten består främst av att:

  1. sprida information om föreningens medlemmars verksamhet och verka för hög etik och objektivitet i arbetet.
  2. utveckla mät- och provtagningsteknik samt utföra ringtester
  3. verka som remissinstans inom verksamhetsområdet
  4. arbeta för en god arbetsmiljö för våra mättekniker
Branschkrav för arbetsmiljö ver.1.1 (SIL) »