Kontakt

Styrelsen (fr.o.m. 2021-04-09)

Ordförande

Emiliano Lubian, DGE Mark och Miljö AB
Mobil: 073-417 10 93

Vice ordförande

Marcus Annerman, ENA Miljökonsult AB
Mobil: 010-211 56 11

Sekreterare

Adam Friberg, METLAB Miljö AB
Mobil: 070-266 41 44

Suppleant och kassör

Andreas Gren, Miljöassistans Norden AB
Mobil: 070-567 87 70

Suppleant

Christian Blomster, Miljömätarna AB
Mobil: 070-540 44 03

Stadgar

Läs våra stadgar om ni vill veta mer om föreningen.